Wiadomości z tagiem Weronika Rosati  RSS
Weronika Rosati zwraca uwagę polskim dziennikarzom

03.12.2021 17:58


Weronika Rosati ma żal do polskich dziennikarzy, że zapowiadając telewizyjną emisję filmu "Ostatnia misja USS Indianapolis" zupełnie pominęli fakt, że zagrała w tej produkcji u boku Nicola Cage’a. Wezwała ich do tego, by "rzetelniej podchodzili do swoich prac domowych".

Źródło: film.interia.pl

Ju? nied?ugo odcinki z udzia?em Weroniki Rosati wyemituje AXN

06.07.2021 3:54

Ju? wkrtce na AXN b?dzie mo?na ogl?da? odcinki serialu "NCIS: Los Angeles" z udzia?em Weroniki Rosati. W jak? posta? si? wcieli?

Źródło: www.telemagazyn.pl

Weronika Rosati przesz??a metamorfoz?. Kompletnie si? zmieni??a!

20.06.2021 15:11

Weronika Rosati nale??y do tych aktorek, kt??re zawsze wygl?daj? tak samo. Zafascynowana gwiazdami kina sprzed wielu dekad, ho??duje temu samemu stylowi ubierania si? - z niewielkimi wyj?tkami - i uczesaniu. Dlaczego wi?c zdecydowa??a si? na tak odwa??n? zmian??

Źródło: www.telemagazyn.pl

Ol??niewaj?ca Weronika Rosati kradnie show na premierze nowego filmu Ma??gorzaty Szumowskiej!

01.06.2021 18:48

W poniedzia??ek, 31 maja 2021 roku, w warszawskim kinie Cinema City Sadyba odby??a si? uroczysta premiera filmu ????niegu ju?? nigdy nie b?dzie? ?? jednego z najbardziej wyczekiwanych tytu????w roku. Na czerwonym dywanie pojawi??o si? wiele gwiazd, ale obiektywy aparat??w by??y skierowane szczeg??lnie w stron? ol??niewaj?cej Weroniki Rosati, kt??ra skrad??a wszystkim show!

Źródło: www.telemagazyn.pl

??niegu ju?? nigdy nie b?dzie - 2021-06-04

29.05.2021 14:36

re??yseria: Ma??gorzata Szumowska
obsada: Alec Utgoff, Weronika Rosati, Agata Kulesza, Maja Ostaszewska
tytu?? oryginalny: ??niegu ju?? nigdy nie b?dzie
Pewnego mglistego poranka w mie??cie pojawia si? ON ?? atrakcyjny m???czyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. ??enia, bo tak brzmi jego imi?, ma dar. Jego r?ce lecz?, a oczy zagl?daj? w dusze samotnych kobiet. M???czyzna zatrudnia si? jako masa??ysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracuj?c dla ludzi odgrodzonych murem od 'gorszego' ??wiata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkr??tce niezwyk??e zdolno??ci ??eni odmieni? ??ycie ka??dego z nich. W filmie wyst?puj?: ukrai??sko-angielski aktor Alec Utgoff (??Stranger Things?, ??Mission: Impossible ?? Rogue Nation?) oraz Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra, ?ukasz Simlat i Krzysztof Czeczot.
??Tytu??owy ??nieg mo??e si? wieloznacznie kojarzy? ?? chocia??by ze ??miertelnym ??ywio??em albo poczuciem bezpiecze??stwa, ba??niowym powrotem do krainy dzieci??stwa. Cho? dzi?? zapewne najbardziej kojarzy si? ze zniszczeniem, jakie cz??owiek wywo??a?? w eko klimacie ziemi, doprowadzaj?c do zmian, przez kt??re ??nieg widuje si? coraz rzadziej. Bohaterowie naszego filmu, w wi?kszo??ci skupieni na w??asnym, ma??ym, wygodnym ??wiecie, zbyt du??o o tym nie rozmy??laj?, jednak nie wiedz?c czemu zmagaj? si? z poczuciem jakiej?? wewn?trznej, duchowej pustki i niezrozumia??a t?sknot? za czym?? nieokre??lonym. S? to r????ne t?sknoty, za blisko??ci?, dotykiem, seksem, zrozumieniem, wolno??ci?. S? bogaci, syci od strony materialnej, ale g??odni duchowo, cho? w spos??b zupe??nie nieu??wiadomiony. Ich fantazje ogniskuj? si? w jednym ?? obcym przybyszu, w kt??rym przegl?daj? si? jak w lustrze. On przynosi im wytchnienie. Trudno powiedzie? czy to iluzoryczne, czy prawdziwe do??wiadczenie, tak jak trudno czasem odr????ni? nam w??asn? projekcj? od rzeczywisto??ci. Czy magiczny las, do kt??rego przenosi ich przybysz, jest tylko wytworem ich l?k??w i pragnie??, czy istnieje naprawd?. Film nasz, mamy nadziej?, skrywa jak??? tajemnic?, chcieli??my pobudzi? widz??w do g???bszej refleksji na temat kondycji wsp????czesnego Europejczyka. Zagra? na indywidualnych skojarzeniach, nienachalnie zada? par? pyta??, bez tezy i z humorem? ?? Ma??gorzata Szumowska i Micha?? Englert
<>

Premiera ameryka??skiej produkcji "Ponad horyzont!" z udzia??em Weroniki Rosati

20.05.2021 14:02

Pe??en adrenaliny film o sportach ekstremalnych Ponad horyzont! z Kevinem Quinnem, Claudi? Lee, Denise Richards i Weronik? Rosati debiutuje w??a??nie na VOD.

Źródło: fdb.pl

Galapagos Films w maju zaprezentuje nowe filmy z udzia??em Gillian Jacobs, Denise Richards i Weroniki Rosati

10.05.2021 10:46

S??odko-gorzka komedia Kiedy?? by??o bosko z Gillian Jacobs i Jemainem Clementem oraz film o sportach ekstremalnych, marzeniach i mi??o??ci Ponad horyzont! z Kevinem Quinnem, Denise Richards i Weronik? Rosati ju?? w maju zadebiutuj? na platformach VOD.

Źródło: fdb.pl

Weronika Rosati odpowiedzia??a na post Kingi Rusin. Sprawa sko??czy si? w s?dzie?!

28.04.2021 19:33

Kinga Rusin w mocnych s??owach opowiedzia??a na wypowiedzi Weroniki Rosati w czasie wywiadu dotycz?cego m.in. imprez oscarowych. Rosati w odpowiedzi... zagrozi??a konsekwencjami prawnymi! Co konkretnie powiedzia??a?

Źródło: www.telemagazyn.pl

Kinga Rusin zruga??a Weronik? Rosati. "Nie komentowa??am Twojej relacji z Herveyem Weinsteinem"

27.04.2021 13:31

Kindze Rusin nie spodoba??o si?, ??e Weronika Rosati w najnowszym wywiadzie nawi?za??a do oscarowej imprezy, na kt??rej by??a gwiazda TVN zrobi??a sobie s??ynne ju?? zdj?cie z Adele. Rusin ostro odpowiedzia??a aktorce w mediach spo??eczno??ciowych. Co napisa??a?

Źródło: www.telemagazyn.pl

reklama
Kontakt z nami